serwer pocztowy                                                                                                                                                                                

Informujemy o przenosinach serwisu internetowego Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB pod adres sosnowiec.pgi.gov.pl
 
Szybki dostęp:

Mapy
Konkursy
Stare publikacje
Zamówienia publiczne

Wirtualne ścieżki geologiczne

Calcium and magnesium in groundwater - distribution and significance. International Seminar. Book of abstracts
Projekt unijnyGeopark Góra Św. Anny

XIV Edycja Konkursu

WYNIKI KONKURSU


2013

aktualizacja: 2013-12-31 9:42

Pion programów Państwowej Służby Hydrogeologicznej

dr inż. Wagner Jadwiga

Stanowisko: starszy specjalista badawczo-techniczny
 
Najważniejsze prace 2002-2004 udział w grancie prof.dr hab. A. Różkowskiego pt.”Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”-

2005-2007 udział w grancie dr Solik Heliasz pt.”Wody geotermalne regionu górnośląskiego – pozyskanie energii w celu utylitarnym”

2006-2008 udział w grancie dr Marii Karwasieckiej pt.”Wody geotermalne LZW””

2007- Hydrogeologia regionalna Polski (Paczyński B., Sadurski A., red. 2007)

2007- 2010 m.in. udział w opracowaniu JCWPd dla Regionu Śląska

2007- 2009 udział w publikacji Nowicki Z. red., 2009- Wody podziemne miast Polski

2010 opracowanie projektów głębokich wierceń oraz ich dokumentacji wynikowych.

2010 opracowanie hydrodynamiki dla rejonów: Bełchatów, Mazowsze, Lubelszczyzna.

2011 opracowanie hydrodynamiki dla rejonów: Lubelszczyzna, Wielkopolska.

 
Publikacje Od trzydziestu lat, prezentuje wyniki badań na konferencjach i sympozjach naukowych, w kraju i za granicą, jest członkiem: IAH, IMWA, PTG, SITG, PTPNoZ i IACT.
 
Publikacje
 1. Wagner J., 1997- Wybrane parametry hydrogeologiczne poziomów wodonośnych karbonu górnego niecki głównej w Górnoślaskim Zagłębiu Węglowym. Współczesne Problemy hydrogeologii. Tom VIII. Kiekrz k/Poznania. Wyd. Wind-Wrocław.
 2. Różkowski A., Chmura A., Siemiński A., (red.), 1997 – Użytkowe wody podziemne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia. Prace PIG CLIX.Warszawa.
 3. Wagner J., 1998- Charakterystyka hydrogeologiczna karbonu produktywnego niecki głównej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Biuletyn PIG 383, str. 55-96.Warszawa.
 4. Karwasiecka M., Bukowski P.,Wagner J., 2004 - Thermal energy from mines – chance of local society. Abstract. International Conference on Hydrogeological Transboundary Problems West and East European Bridge Warsaw 22-26November 2004 (Abstracts and Field Trip Gide Book ed. E. Przytuła & L. Razowska – Jaworek Abstracts and Field Trip Gide Book 28.
 5. Różkowski A. (red.) 2004 - Środowisko hydrogeochemiczne karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2244.Wyd. Uniwersytet Śl. Katowice.
 6. Bukowski P., Wagner J., Witkowski A., 2007 - Use of Void Space in Abandoned Mines in the Upper Silesia Coal Basin (Poland), In: Cidu R. & Frau F.: Water in Mining Environments-pp147-151, 5 fig., Cagliari (Mako Edizioni) IMWA Italy.
 7. Sadurski A., Paczyński B., (red.) 2007 - Hydrogeologia regionalna Polski Tom I
 8. Solik – Heliasz E., Karwasiecka M., Kurowska E., Kura.., Buła Z., J.Wagner, 2007 – Wody geotermalne regionu górnośląskiego – pozyskanie energii w celu utylitarnym.
 9. Nowicki Z. (red.) 2009- Wody podziemne miast Polski. PSH. PIG. Warszawa:
  Będzin (Kaczorowski Z., Wagner J., 2009-Będzin),
  Jastrzębie-Zdrój (Stępińska-Drygała I., Olędzka D., Wagner J., Jarmołowicz-Siekiera M.), Mysłowice (Stępińska-Drygała I., Wagner J.),
  Sosnowiec (Wagner J., Rolka M., Zembal M.),
  Tychy (Wagner J., Stępińska-Drygała I., Olędzka D.).
 
Opracowania archiwalne
 1. Zadanie 71-8000-9003-35-3 „Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych jednolitych części wód podziemnych (Region Śląski)”
 2. Zadanie 23-8000-9003-23-3 „Wykonanie modeli pojęciowych dla 106 JCWPd (60 w 2009r., 46 w 2010 r.)” 119, 96, 97, 98 (Wagner J., Kaczorowski Z.) 142 (Kaczorowski Z.), 155 (Wagner J., Mazurek U., Rolka M.) 128, 129, 139, 140, 141, 143,144, 145, 156 (Wagner J., Kaczorowski Z., Szulik J., MazurekU.)
 3. Wagner J., Kaczorowski Z., 2009 - Stan rozpoznania parametrów hydrogeologicznych utworów karbonu w obszarach koncesyjnych metanu pokładów węgla Chełm i Werbkowice-Tyszowce.Composite-Energy (Poland) Sp.z o.o.
 4. Wagner J., Kaczorowski Z., 2010 - Propozycja wykorzystania energii geotermalnej niskiej entalpii na przykładzie wybranego arkusza MhP-Tychy 0969.
 5. Wagner J., Kaczorowski Z., 2010 - Program prac na przeprowadzenie badań w celu opracowania dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 346 PSZCZYNA
 6. Wagner J., Kaczorowski Z., 2011 - Studium hydrogeologiczne dotyczące wód podziemnych w rejonie Tychów – Część A i Część B.
 
Mapa hydrogeologiczna Polski (MhP)
Zadanie Mapa hydrogeologiczna Polski (MhP) 1:50000, arkusze:
Katowice (943), Zabrze (942), Wojkowice (911), Kalety (877), Tychy (969), Rydułtowy (967), Krzeszowice (972), Miechów (915), Buchałów (574), Zielona Góra (575);
Mapa hydrogeologiczna Polski Pierwszy Poziom Wodonośny –hydrodynamika (MhP-PPW WH) 1:50000:
Krzeszowice (0972), Częstochowa (0845)
Mapa hydrogeologiczna Polski Pierwszy Poziom Wodonośny –wrażliwość i jakość (MhP-PPW WJ) 1:50000 :
Krzeszowice (0972)
Redakcja arkuszy MhP:
Lubliniec (843), Tworóg (876), Koziegłowy (878), Wojkowice (911), Kalety (877), Polska Cerekiew (939), Racibórz (966),
Redakcja arkuszy MhP-PPW WH:
Sieradz (0661), Złoczew (0697), Widawa (0698), Wieluń (0733); Zabrze (0942), Katowice (0943), Rydułtowy (0967), Rybnik (0968), Tychy (0969), Oświęcim (0970), Pszczyna (0992), Kęty (0993), Wadowice (0994); Doruchów (0695), Lututów (0696), Sulejów(0702), Lubień (0738).
Redakcja MhP-PPW WJ :
Tworóg (0876), Kalety (0877), Zabrze (0942), Polska Cerekiew (0939), Racibórz (0966)
Recenzje MhP-PPW WH:
Żmigród (690), Czeszów (691), Pyskowice (909), Bytom (910), Cieszyn (1010), Skoczów (1011), Wisła (1028), Milówka (1029), Czadca (1045), Ujsoły (1046), Wiechowice (0988), Owsiszcze (0989), Zabełków (0990), Zebrzydowice (0991),Ostrowy (0809), Wolbrom (0914), Pradła (0880), Szczekociny (0881)
Recenzje MhP PPW WJ:
Kraków (973), Bytom (910)
<-- Wstecz
        Nasz Oddział | Oferujemy | Sala Ekspozycyjna | Aktualności | Archiwum | Biblioteka | Ciekawostki |Linki|                                  Home